چسب های کاشت میلگرد

چسب های کاشت میلگرد

چسب های کاشت میلگرد:

 

انواع چسب و خمیر کاشت میلگرد و انکر بولت به روش شیمیایی تولید شده بر پایه رزین های اپوکسی، پلی استر و وینیل استر در سازه های بتنی به عللی مانند تغییرات نقشه های سازه ای, اشتباهات اجرایی, ترمیم و مقاوم سازی و نصب قطعات و ماشین آلات جهت پایدارسازی قطعات فلزی به صورت افقی و عمودی نیاز باشد انواع کارتریجی و دو جزئی با بنیان رزین های اپوکسی کاربرد دارد.

Rate this post