مواد افزودنی بتن

مواد افزودنی بتن

مواد افزودنی بتن مواد شیمیایی یا معدنی به صورت پودر یا مایع هستند که حین اختلاط بتن برای اطلاح یا ایجاد برخی خواص در حالت تازه و سخت شده با توجه به محل استفاده همانند تسریع در فرآیند کسب مقاومت اولیه , نتظیم زمان گیرش , افزایش کارائی و سایر موارد به صورت درصدی از وزن سیمان به طرح اختلاط بتن افزوده می شوند.

انواع مواد افزودنی بتن

Rate this post