پرایمر قیری پایه آب

پرایمر قیری پایه آب

توضیحات محصول:

پرایمر قیری آبی

 

پرایمر قیری پایه آب AG BITUPRIME W محصولی تک جزئی بر پایه قیر اصلاح شده و رزین های امولسیونی سرد اجرا و قابلیت رقیق شدن با آب و ﭼﺴﺒﻨﺪگی مناسب جهت ایجاد پوشش آب بند مشکی رنگ و محافظتی قدرتمند و پر کاربرد در برابر خوردگی بتن سازه های مدفون و نیمه مدفون می باشد. همچنین پرایمرهای قیری آبی و حلال قابلیت اجرا بر روی کلیه سطوح بتنی و فلزی را پیش از اجرای برای زیر سازی ایزوگام دارا می باشد.

موارد استفاده:

کاربرد پرایمر قیری پایه آب

 • آب ﺑﻨﺪی ﻋﻤﻮمی انواع ﺳﻄﻮح ﺑﺘنی، آزﺑﺴﺖ، ﺳﻨﮓ ﻓﺮش و آﺟﺮ در ﻣﺨﺎزن و ﺳﺎزه ﻫﺎی ﻧﮕﻬﺪارﻧﺪه آب.
 • پوشش سطح سازه‌های مدفون و نیمه مدفون نظیر فونداسیون در خاک جهت جلوگیری از نفوذ آب به داخل سازه.
 • عایق کاری سطوح دیوارهای حایل و پایه پل‌ها که در مقابل
 • خاک یون‌های مهاجم و آب دریا قرار دارد.
 • جداره‌ی بیرونی ساختمان‌ها، دیوارها، سقف‌ها، استخرها و مخازن آب.
 • کانال‌های انتقال آب و فاضلاب.
 • پوشش دهی لوله‌های سیمانی یا فلزی.

مزایا:

مزایای پرایمر قیری پایه آب

• مقاومت و ﭘﺎﻳﺪاری شیمیایی در مقابل طیف گسترده ای از ترکیبات شیمیائی و عوامل خورنده.
• چسبندگی و پوشش دهی بالا.
• انعطاف پذیری مناسب.
• ارزان و مقرون به صرفه بودن نسبت به سایر روش ها.
• سهولت اجرا به واسطه: اﺟﺮای ﺳﺮد و تک جزئی.
• واترپروف کامل.

اطلاعات فنی:

مشخصات فنی پرایمر قیری پایه آب

حالت فیزیکی

مایع غلیظ

رنگ

قهوه ای تیره

مقدار یون کلر

کمتر از حد اقل مجاز استاندارد

قابلیت انحلال

قابل حل

وزن مخصوص

   1/01±0/3gr/cm3

میزان پوشش

1 تا 4 متر مربع به ازای هر کیلوگرم

ضخامت لایه خشک شده

1 میلیمتر به ازای مصرف 2 کیلوگرم در هر مترمربع

دمای اجرا

5 تا 50 درجه سانتیگراد

درجه اشتعال

غیر قابل اشتعال

استاندارد ها:

استاندارد پرایمر قیری آبی

کیفیت و عملکرد این محصول براساس استانداردهای زیر قابل کنترل است:

1972 (ﻣﻘﺮرات ملی ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن )

BS 8102 ( ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ ﺳﺎزه در ﺑﺮاﺑﺮ آب ﻣﻮﺟﻮد در زﻣﻴﻦ )

DOE 23 ( دوره ﻫﺎی ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ در ﺑﺮاﺑﺮ رﻃﻮﺑﺖ )

DOE 77 ( ﭼﺴﺐ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده در ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن )

BRE digest 540 ( ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ ﻛﻒ ﻫﺎ در ﺑﺮاﺑﺮ رﻃﻮﺑﺖ )

نحوه استفاده:

نحوه اجرای پرایمر قیری آبی

جهت اجرای AG BITUPRIM W سطح زیر کار باید مسطح، صاف، سخت، فاقد اجزاء سست و همچنین باید عاری از هرگونه آلودگی محیطی مانند روغن، چربی، گردوخاک، عوامل عمل­ آوری و … باشد. لزا سطوح تخریب شده باید با ترمیم کننده مناسب تعمیر و تسطیح شود. لازم است قبل از اعمال هرگونه پوشش سطح زیر کار با برس و قلم ­مو تمیز و آماده عملیات پوشش­ دهی باشد.

 

 • نحوه اجرا جهت ﺣﻔﺎﻇﺖ ﺳﺎزه ﻫﺎی زیرزمینی:

این پوشش پایه قیری را می ﺗﻮان ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ ﭘﺲ از ﺑـﺎز ﻛـﺮدن ﻗﺎﻟـﺐ روی ﺑﺘﻦ ﺗﺎزه اﺟﺮا ﻧﻤﻮد. ﻛﻤـی ﻣﺎﺳـﻪ ﺷﻜـﺴﺘﻪ ﺗﻤﻴـﺰ روی ﺳـﻄﺢ اﺟـﺮا ﺷـﺪه ﺑﻤﺎﻟﻴﺪ ﺗﺎ ﻻﻳﻪ ﺧﺸﻚ ﺷﺪه، ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ ﺟﺬب ﺑﻴﺸﺘﺮی ﺑﺮای اﺟﺮای ﻻﻳﻪ ﺑﻌـﺪی داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.

 • نحوه اجرا در سطح دﻳﻮاره ﻫﺎی ﻣﺮﻃﻮب:

ﺗﻤﺎم ﭘﻮﺷﺶ ﻫﺎ و ﻣﻼت اﺟﺮا ﺷﺪه را ﺑﺘﺮاﺷﻴﺪ ﺗﺎ ﺑﻪ ﺳـﻄﺢ آﺟـﺮ ﺑﺮﺳـﻴﺪ. ﺳﻪ ﻻﻳﻪ از این محصول را اﺟﺮا ﻧﻤﺎﺋﻴـﺪ و ﺳـﻄﺢ ﻻﻳـﻪ آﺧـﺮ را ﻗﺒـﻞ از ﺧﺸﻚ ﺷﺪن ﻣﺎﺳﻪ ﭘﺎشی ﻛﻨﻴﺪ.

میزان مصرف:

میزان مصرف پرایمر در هر متر مربع

میزان مصرف پرایمر امولسیونی بستگی به جنس سطح مورد نظر برای اجرا و تخلخل و زبری سطح دارد. ولی بطور نرمال هر ۳۰۰ الی ۴۰۰ گرم پرایمر قیری می‌تواند ۱ متر مربع از سطح را در یک لایه بپوشاند.

بسته بندی:

بسته بندی پرایمر قیری پایه آب

AG BITUPRIM W در سطل ۲۰ و بشکه‌های ۲۵۰ کیلوگرمی قابل عرضه می‌باشد.

اقدامات احتیاطی:

 • به هنگام حمل یا استعمال، از دستکش، ماسک، عینک و لباس کار مخصوص استفاده نمائید.
 • این ماده در محدوده مواد خطرساز و مضر قابل ملاحظه برای سلامتی و محیط زیست قرار ندارد با این وجود به هیچ عنوان نباید با چشم تماس داشته باشد.
 • درصورت برخورد اتفاقی با پوست یا چشم باید فوراً با آب شیرین فراوان شسته شود.

Rate this post