سایر الیاف جایگزین آرماتور

سایر الیاف جایگزین آرماتور

سایر الیاف جایگزین آرماتور:

 

انواع الیاف فورتا, الیاف فولادی یا فلزی , الیاف میکرو سنتتیک و ماکروسنتتیک, الیاف پلاستیکی آجدار جهت بهبود خواص بتن کششی, مقاومت برشی و خمشی در بتن کف سازی صنعتی و سقف های عرشه فولادی جایگزین آرماتور یا بخشی از میلگرد درمی گردند، علاوه بر خصوصیات ذکر شده می توان از: مقاوم دربرابر خوردگی, افزایش سرعت ساخت و کاهش قیمت تمام شده و صایر خصوصیات این دسته از الیاف نام برد.

Rate this post