محصولات درزبندی در ساخت و ساز

محصولات درزبندی در ساخت و ساز

درزها در ساختمان به دو دسته درزهاي اجرايي و درزهاي انبساطی دسته بندي مي شوند، امروزه با توسعه صنایع ساختمانی به ویژه گسترش وسیع علم شیمی عایق کاری, پر کردن درزهای بین دو عضو مجاور و ترک ها و اجرای آببندی سطوح داخلی و خارجی ساختمان جهت افزایش دوام سازه‌ها در مقابل عوامل جوی، ترافیك،‌ مواد شیمیایی خورنده و غیره نیز شکل جدیدی به خود گرفته است.

محصولات درزبندی

Rate this post