نگهداری بتن

ادامه مطلب
کیورینگ بتن

کیورینگ بتن

مواد کیورینگ کامپاند مایع بهترین ماده جهت اجرای سیستم عمل آوری سطحی بتن ، ملات و گروت در شرایط هوای گرم به روش شیمیایی ، زمان شروع عملیات پاشش محلول در آیین نامه ACI 308R-01 بلافاصله پس از فرایند بتن ریزی است